جزوه تئوری های مدیریت پیشرفته

جزوه تئوری های مدیریت پیشرفته

توضیح کوتاه

جزوه تئوری های مدیریت پیشرفته ،کد 0352 با فرمت PDF

توضیح کامل

فهرست مطالب :


مقدمه

فصل اول : تغییر در مناسبات جهانی

تفاوت عوامل موثر در موج دوم و سوم

فصل دوم : تغییر نگرش ها در مدیریت سازمان ها و شرکت ها(نمونه هایی از موج اول)

برخی نکات مدیریتی در موج اول در غرب

برخی نکات مدیریتی در موج اول در شرق

عقاید کنفوسیوس

دیدگاه سلسله چو در چین

برخی نکات مدیریتی در موج اول در مصر

برخی نکات مدیریتی در موج اول ایران در قبل از اسلام

پادشاهان هخامنشی

وصیت نامه داریوش

دانشگاه باستانیجندی شاپور در خوزستان

تشکیلات اداری و شوراها و مجلس در دوره اشکانیان

خواجه نظام الملک طوسی وزیر دربار سلاجقه

دوران صفویه

دوران قاجاریه

خلاصه ی از نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر

فصل سوم : نظریه ها و سبک های مدیریت در موج دوم

دیدگاه های کلاسیک و نئوکلاسیک ها

نظریه سیستمی

نظریه اقتصادی

تئوری ساخت گرایان

سبک های مدیریتی

فردریک وینسلو تیلور

ماکس وبر

هانری فایول

چستر بارنارد

لوتر گیولیک

التون مایو

مزلو

نیازهای ماری

تئوری ergآلدرفر

تئوری x  y مگ گریگور

تئوریرهبری لیکرت

شبکه مدیریت بلیک و موتون

رویکرد مسیر هدف

فصل چهارم : چالش های نوین در مدیریت قرن 21 در موج سوم

دیدگاه های پیتر دراکر

ضرورت تغییر در رویکردها

ضرورت تغییردر اهبردهای سازمانی یا توجه به تغییرات اجتماعی ، اقتصادی در جهان

ضرورت تغییر توزیع درآمدها و مصرف

ضرورت توجه به رهبری اغییرات دگرگونی

ضرورت انقلاب اطلاعات نوین

ضرورت توجه به بهره وری کارکنان فرهیحته

ضرورت خود مدیریتی

نظریه پیتر دراکر در ارتباط با سازمان های جدید

نظریه جیمز چمبی در ارتباط با آمادگی برای ایجاد دگرگونی در سازمان

نظریه جوی کانجر در ارتباط با اثر تحول نسل ها بر حیات سازمان ها

نظریه مایکل هامر در ارتباط با روح سازمان های جدید

نظریه دوگ میلر در ارتباط سازمان های آینده یا به تعبیری سازمان های آفتاب پرست

نریه روزابت کانتر در ارتباط با جایگاه کارکنان ،قلب سازمان آینده

نظریه ریچارد بکهارد ودیوید کانل در ارتباط سازمان سالم

نظریه روزولت تامس در ارتباط با متنوع شدن و کثرت نیروی انسانی در سازمان های آینده

نظریه مدیریت فرانوگرا

نوآوری

سازماندهی فعال

ترغیب

هم آفرینی

خود کنترلی

دیدگاه بوجی و دنهی در ارتباط با سازمان فرانوگرا

نظریه چارلز هندی در ارتباط با تضاد و تناقض در سازمان ها

نظریه مک کینزی در ارتباط با سازمان ها و ساختارها

ساختار

استراتژی

سیستم

سبک یا شیوه مدیریت

کارکنان

مهارت

ارزش های مشترک

نظریه آشوب در ارتباط با نظم در بی نظمی

ویژگی های تئوری آشوب

تاثیرات عمده نظریه آشوب در مدیریت

رهنمودهای برای مدیریت در شرایط آشوب تا آشفتگی

نظریه سازمان یاگیرنده در ارتباط با عصر دانایی

تعاریف سازمان یادگیرنده

سطوح یادگیری سازمان یادگیرنده

ابعاد سازمان یادگیرنده

مقایسه سازمان یادگیرنده و سازمان غیر یادگیرنده

چگونگی ایجاد سازمان یادگیرنده

چگونگی تبدیل سازمان های دولتی به سازمان های یادگیرنده

نکته های مهم در سازمان های یادگیرنده

موانع یادگیری سازمان های یادگیرنده

ویژگی های سازمان های یادگیرنده

نتیجه گیری

نظریه های سازمان های مجازی در ارتباط با سازمان های الکترونیک

سازمان های مجازی شکل جدید سازمان ها

خصوصیات سازمان های محازی چرخه زندگی سازمان های مجازی

انواع سازمان های مجازی

سازمان های پارندی یا سازمان با واحد های مستقل

سازمان های شبکه ای

سازمان های شبدری

سازمان های فدرال یا شبکه

سازمان های سه بعدی

سازمان های ایدوئولوژیک

مزایای سازمان های مجازی

معایب سازمان های مجازی

نظریه سازمان های کارآفرین در ارتباط با نوآوری و ابداع

انواع کارآفرینی

تفاوت کارآفرین سازمانی و سازمان کارآفرین

دلایل عمده ضرورت توسعه کارآفرینی

ویژگی های افراد و سازمان های کار آفرینی

مدل های ایجاد سازمان های کارآفرین

مدل ترغیب سازمان های کار آفرین

مدل برنامه ریزی سازمان هایکارآفریت

موانع کارآفرینی در سازمان ها

فصل پنجم : رویکردهای نوین به استراتژی

تغییر در رویکردهای استراتژی

رویکرد تجویزی(امری)یا پیش تدبیری

رویکرد توصیفی یا تجربی یا انطباقی

رابطه استراتژی و پارادایم

خلاصه دیدگاه برخی از متفکران جدید استراتژی

استراتژی اثر بخش

زنجیره استراتژیک

تفکر استراتژیک

رویکرد تقسیم بازار های جهانی به اقیانوس آبی و قرمز

تعریف اقیانوس آبی

سنگ بنای استراتژیک اقیانوس آبی

ابزارها و چارچوب های تحلیل

الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی

سه خصوصیت یک استراتژی اقیانوس آبی

چارچوب شش مسیر

دستیابی به تقاضای فراسوی وضع موجود

اجرای استراتژیک اقیانوس آبی

پیوست ها


قیمت : 25000 تومان


کلمات کلیدی


جزوه تئوری های مدیریت پیشرفته

تئوری های مدیریت پیشرفته

جزوه مدیریت پیشرفته

مدیریت پیشرفته

تغییر در مناسبات جهانی

نگرش ها در مدیریت سازمان ها

نظریه ها و سبک های مدیریت در موج دوم

چالش های نوین در مدیریت قرن

رویکردهای نوین به استراتژی

تئوری مدیریت

دیدگاه خود را بنویسید !

متن دیدگاه:

کد امنیتی
تصویر امنیتی
اطلاعات بیشتر
قیمت :25000 تومان

پرداخت با کلیه کارت های بانکی امکانپذیر است.

تعداد صفحه 185
فرمت اصلی pdf
تعداد بازدید 611
حجم 52/7 مگابایت
دسته جزوه